Teman Tulis

Teman Tulis membantu para pelajar melengkapi kecekapan serta teknik-teknik yang diperlukan untuk cemerlang dalam peperiksaan penulisan karangan. Koleksi gambar disediakan bagi mendedahkan para pelajar kepada pelbagai tema. Jawapan contoh, rangsangan perbendaharaan kata, serta frasa yang sesuai disediakan untuk memudahkan dan membimbing para pelajar dalam proses penulisan karangan menerusi langkah-langkah yang diperlukan.

  • Karangan Bergambar

    Belajar menulis secara sistematik dan berstruktur.


    View
  • Karangan Contoh

    Peroleh kemahiran menulis dengan baik melalui contoh-contoh karangan.


    View